PROJEKTI V SAMOSTOJNI REŽIJI     

222 ODSTRANITEV POMOŽNEGA KMETIJSKEGA OBJEKTA IN GRADNJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA  
Boštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD, projekt PZI
I.                 2012 – 
221 ODSTRANITEV STAREGA IN GRADNJA NOVEGA KOZOLCA
Boštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta
VIII. – X. 2011
220 LEGALIZACIJA REKONSTRUKCIJE STAREJŠE STANOVANJSKE HIŠE IN DOZIDAVE
Valentina in Franc KINDLHOFER, Zasip, Bledm projekt PGD
VII. – XI. 2011
219 RUŠITEV STARE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠE 
Slavko VAVTAR, Žerjavec, Jesenice, projekt PGD, projekt PZI
II – V. 2011
218 DOGRADITEV KOZOLCA   
Boštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta
II.-IV. 2011
217 VIZUALIZACIJA ZAZIDALNEGA NAČRTA CERKNICA 
Tamara KOROŠEC, Cerknica, fotorealistični prikazi – renderingi
II. – VIII. 2011
216 GRADNJA GARAŽE 
Janez ŠIVIC, Vrba, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta
I.  – III. 2011
215 STANOVANJSKA HIŠA – PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA
Anton in Antonija HOTKO, Grobeljca, Šmartno pod Šmarno goro, projekt PZI
IX. – XI. 2010
214 STANOVANJSKA HIŠA – REKONSTRUKCIJA MANSARDE
Boštjan OKRŠLAR, Goričane, Medvode, projekt PZI
VIII. – XI. 2010
213 PREUREDITEV STANOVANJA – IDEJNA ZASNOVA NOTRANJE OPREME
Jani ŽLINDRA, Bistrica pri Tržiču, projekt IDZ
IV. – V. 2010
212 REKONSTRUKCIJA PRITLIČNE ETAŽE OBJEKTA, GRADNJA ZVONIKA Z NOVIM VHODOM IN GRADNJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA
Župnišče Bistrica pri Tržiču, projekt IDZ
I. – V. 2010
211 LEGALIZACIJA IN PORUŠITEV NELEGALNE GRADNJE PRIZIDKA, LEGALIZACIJA STOPNIŠČA, NADZIDAVA TERAS IN REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE, PORUŠITEV NADSTREŠNICE TER GRADNJA GARAŽE
Besim HABIBOVIĆ, Jesenice, projekt PGD, projekt PZI
I. – V. 2010
210 GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠI IN GRADNJA PARKIRIŠČA S PRIKLJUČKOM NA OBČINSKO CESTO II. 2010 –
– IX. 2010
209 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA STANOVANJSKE HIŠE IN LEGALIZACIJA NADSTREŠNICE
Igor RAMŠAK, Otoče, Podnart, projekt PGD, projekt PZI
IX. 2010 –
– II. 2011
208 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Boris ŠVAB,  Bistrica-Tržič,  idejni projekt IDP, projekt PGD, Projekt PZI
IX. 2009 –
207 GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠI
Marjan KUSTERLE, Blejska Dobrava, projekt PGD, projekt PZI
V. – IX. 2009
206 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI
Branko KMET, Koroška Bela, projekt PGD, projekt PZI
VI.-VIII 2009
205 KOZOLEC NEMILJE
Boštjan POGAČNIK, Nemilje, Idejna zasnova s 3D prikazom in izvedbeni načrt
V.-VI. 2009
204 KOZOLEC LEŠE
Viktor ŠVAB, Tržič, Obdelava obstoječega kozolca
Idejna zasnova s 3D prikazom in izvedbeni načrt
VI. 2009
203 STANOVANJSKA HIŠA ŠVAB – KOROŠKA 14 TRŽIČ I. 2009
202 PORUŠITEV OBSTOJEČE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠE
Viktor ŠVAB, Tržič, arhitekturni posnetek obstoječega stanja za projekt prenove
Peter MEGLIČ,  Sebenje-Križe pri Tržiču,  idejni projekt IDP
XII. 2008
201 STANOVANJSKA HIŠA LAVTAR
Anton LAVTAR, Sebenje – Križe pri Tržiču, projekt PGD
III. 2006 –
– I. 2007
200 PORUŠITEV SKEDNJA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Pavel POTOČNIK,  Nemilje – Zgornja Besnica, projekt PGD
I.-XII. 2005
199 PORUŠITEV DRVARNICE Z GARAŽO IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE Z DELAVNICO IN GARAŽO
Boštjan POGAČNIK, Nemilje-Zg. Besnica, projekt IDZ
VI. 2005
198 PORUŠITEV OBSTOJEČE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠE
Davorin DRAGINC, Žiganja vas-Križe pri Tržiču, projekt IDP
– VI. 2005
197 UREDITEV DNEVNE SOBE S KAMINOM
Breda PODGORŠEK, Britof-Kranj, projekt notranje opreme
XII. 2004
196 GARAŽA – RAZVRSTITEV OPREME
Viktor ŠVAB, Bistrica-Tržič,  projekt PZI
V. 2003
195 HIŠA POGAČNIK NEMILJE –  DVORIŠČNI NADSTREŠEK
Boštjan POGAČNIK,  Nemilje-Zg. Besnica, projekt PZI
III. 2003
194 HIŠA POGAČNIK NEMILJE – ARHITEKTURNA UREDITEV FASADE IN ZUNANJE UREDITVE
Boštjan POGAČNIK,  Nemilje-Zg. Besnica, idejni projekt
III. 2003
193 OBJEKT ŽUPNIŠČA ROČEVNICA – ARHITEKTURNI POSNETEK OBJEKTA IN RAZŠIRITEV ODPRTIN V NOTRANJIH NOSILNIH STENAH
ŽUPNIŠČE Ročevnica,  Ročevnica-Bistrica pri Tržiču,  projekt PZI
O – IX. 2002
192 OTROŠKA SOBA-NOTRANJA OPREMA
Matic ŠVAB,  Bistrica—Deteljica-Tržič,  projekt PZI
V. 2002
191 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Vico KONDIČ, Kranj,  projekt PGD/PZI
– III. 2002
190 LOKAL IGRALNICE PLANINA KRANJ
Arhitekturni posnetek obstoječega stanja
IX. 2001
189 NADZIDAVA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE
Marko MAZI, Sp. Besnica –Kranj,  idejni projekt in projekt PZI
I.-III. 2000
188 ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA V KOMPLEKSU STARA SAVA GREGORČIČEVA 8 KRANJ
MERKUR TRGOVINA IN STORITVE d.d. KRANJ, projekt PID
IX. 1999 – 
187 MONTAŽNA HIŠA DEBEVEC
Janez DEBEVEC, Luže-Šenčur,  projekt IDZ
IX.1999
186 MONTAŽNA HIŠA MARTINEC – JELOVICA S 8-40
ARHITEKTNI BIRO KRANJ,  projekt arhitekture PGD/PZI
VI. 1999
185 ORGANIZACIJA PRODAJNEGA PROSTORA V SKLOPU TRGOVSKEGA OBJEKTA – ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA
Sabina ZAGORŠEK, Tržič, načrt arhitekturnega posnetka obstoječega stanja
V. 1999
184 HIŠA BIZJAK BOVEC – POPOTRESNA PRENOVA Z RAZŠIRJENO VSEBINO – TURISTIČNI APARTMAJI
PPK-projektivno podjetje Kranj, projekt PGD
XI. 1998 –
– II. 1999
183 MONTAŽNA HIŠA – DVOJČEK
Brčko-BIH, projekt IDZ
IX. 1999
182 VOJAŠNICA ŠKOFJA LOKA – ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA
ARHITEKTNI BIRO Kranj,  projekt arhitekturni posnetek obstoječega stanja
VIII. 1998
181 HIŠA KRAMAR
Matija in Urška KRAMAR, Sebenje-Križe pri Tržiču,  projekt IDZ
III. 1998

 

PROJEKTI V PODJETJU »ART STUDIO d.o.o. KRANJ«   

180 IDEJNI URBANISTIČNI 3D PRIKAZ
AQUASAVA KRANJ
VII. 2009
179 ODSTRANITEV OBJEKTA IN GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠI
Anton JARC, Strahinj-Naklo, projekt PGD
I.-V. 2009
178 TRGOVINA Z ŽIVILI LIDL V SINJI GORICI – VRHNIKA  → VEČ 
LIDL trgovsko podjetje, projekt PID
VII. 2009
177 STANOVANJSKI BLOKI MEDVODE
Sodelovanje pri projektu PZI: izdelava prerezov, fasad, barvnih študij in detajlov;
II.-V. 2009
176 TRGOVINA Z ŽIVILI LIDL V SINJI GORICI – VRHNIKA  → VEČ
LIDL trgovsko podjetje, projekt PZI
XII. 2008 – II. 2009
175 STANOVANJSKA HIŠA BAJŽELJ
Brane BAJŽELJ, Orehek Kranj, projekt PZI
XII. 2008 – 
174 ODSTRANITEV OBJEKTOV IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE IN GARAŽE   → VEČ
Bojan JERAJ, Žiganja vas –Tržič, projekt PGD
III.-IX. 2008
173 VEČSTANOVANJSKI BLOK STRUŽEVO
Mestna občina Kranj, projekt PID
X. 2008
172 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN STOPNIŠČA
CUDV-Center za usposabljanje in varstvo Matevža Langusa Radovljica
Projekt PGD
IV-IX. 2008
171 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT
Brane in Erika TERAN, Duplje, Projekt PID
III.-IV.2008
170 NASELJE ENODRUŽINSKIH STANOVANJSKIH HIŠ MORAVČE
Zazidalni načrt, idejna zasnova IDZ
III. 2008
169 NASELJE ENODRUŽINSKIH STANOVANJSKIH HIŠ ZAVRŠNICA
Zazidalni načrt, idejna zasnova IDZ
IX. 2008
168 IDEJNI URBANISTIČNI 3D PRIKAZ
ŽELZNIŠKA POSTAJA KRANJ
VII. 2008
167 DVE ENODRUŽINSKI HIŠI BLED
Projekt IDZ
VI.-VII. 2008
166 ŠTIRI ENOSTANOVANJSKE HIŠE DUPLJE
Grafična obdelava situacije, tlorisov in fasad za prodajni prospekt
IV.-V. 2008
165 OZNAČEVALNI ZNAKI – PIKTOGRAMI
Planina Kofce, Grafična zasnova
PROJEKTI V PODJETJU »AB NADIŽAR d.o.o. KRANJ«
IV. 2008
164 HLEV ZA KONJE
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
163 KOVAČNICA Z REMIZO
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
162 SILOSA
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
161 KOZOLEC »TOPLAR« VELIKI
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
160 KOZOLEC »TOPLAR« MALI
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
159 BRUNARICA
JGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
158 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI
Kristijan GNILŠAK, Kranj, projekt legalizacije gradnje PGD
I.-II. 2008
157 NADVIŠANJE OBSTOJEČE TERASE POSLOVNEGA OBJEKTA
IC-DOM d.o.o. Kranj,  projekt IDZ
VII.-VIII. 2007
156 RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV – STANOVANJSKE HIŠE IN GOSPODARSKEGA POSLOPJA
DARS d.d., DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Strahinj-Naklo, načrt rušitve
I.-VI. 2007
155 LEGALIZACIJA IN DOGRADITEV ŠPORTNEGA DOMA ŠENČUR
Občina Šenčur, projekt IDZ, PGD
VII. 2007 –
– II. 2008
154 NADZIDAVA GARAŽ ZA TOVORNA VOZILA
Nataša HAFNER-BOŠTJANČIČ, Bitnje pri Kranju, projekt PID
I. 2008
153 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI
Alojz URBANC, Goriče-Golnik, projekt PGD
IX. 2007 –
– II. 2008
152 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Matjaž HRVATIN, Bitnje-Kranj, projekt PGD
X. 2007 –
– II. 2008
151 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Špela ALJANČIČ,  Retnje-Tržič,  projekt PGD
X. 2007-
II. 2008
150 DOZIDAVA OBJEKTA, NADZIDAVA TERASE, REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IZ ENE V VEČSTANOVANJSKI OBJEKT
Martin RUPNIK,  Šenčur,  projekt PGD
-VII. 2007
149 OBNOVA VRTNARIJE-NADOMESTNA GRADNJA STEKLENJAKOV S KONZOLNIMI NAPUŠČI IN UREDITEV PARKIRIŠČA   → VEČ
JGZ BRDO-PROTOKOLARNE STORITVE RS,  projekt PGD_PZI 
I. 2007-
V. 2007
148 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI
Gregor ALJANČIČ, Retnje-Tržič,  projekt PGD
X. 2006-
II. 2007
147 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE Z GARAŽO
Angela in Jože KERN, Kranj, projekt PGD_PZI
 III. 2005 –
– I. 2007
146 ŠTIRISTANOVANJSKI HIŠI
PTS d.o.o., Janez ŠUBIC, Kokrica-Kranj,  projekt PGD_PZI
XI. 2005.-
XII. 2007
145 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT-3-HOTEL
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD
XII. 2005-
IX. 2006
144 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT-2-POSLOVNI OBJEKT-KONTROLA ZP
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD
XII. 2005-
IX. 2006
143 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT 1-MNZ
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD
XII. 2005-
IX. 2006
142 HOTEL MARINŠEK – GRADNJA PRIZIDKA GOSTILNE S PRENOČIŠČI
Marjan MARINŠEK, Naklo,  projekt IDP_PGD_PZI_PZR
II. 2005-
VIII. 2006
141 GRADNJA ŠTIRISTANOVANJSKE HIŠE
STENA d.o.o. Mavčiče-Kranj,  projekt IDZ
VIII. 2006
140 GRADNJA POSLOVNO-STANOVANJSKEGA OBJEKTA   → VEČ 
IC DOM d.o.o. KRANJ, Kranj,  projekt PZI_PID  (II. faza – nadz. del)
VII. 2005-
VII. 2006
139 DOZIDAVA, NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA STANOVANJKSE HIŠE
Marinka MIKLAVČIČ, Čirče-Kranj,  projekt PGD
XII. 2005-
 IV. 2006
138 RUŠITEV POMOŽNEGA OBJEKTA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE Cvetka POTOČNIK in Slavko NOVAK, Zabukovje-Zg. Besnica,  projekt PGD X. 2005-
II. 2006
137 LEGALIZACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN GARAŽE
Alojz URBANC, Goriče-Golnik, projekt PGD
XII. 2004 –
V. 2005
136 DOZIDAVA PRIZIDKA K GOSTINSKEMU OBJEKTU
Igor LOGAR,  Preddvor,  projekt PGD
V.- XII. 2005
135 LEGALIZACIJA NELEGALNE STANOVANJSKO-POSLOVNE STAVBE
Klementina GOLIJA-TUTTA in Cvetka GOLIJA, Stražišče-Kranj, projekt PGD
XI. 2004 –
XII. 2005
134 PRENOVA ŠTUDENTSKEGA DOMA V KRANJU
MESTNA OBČINA KRANJ, projekt IDZ
– X. 2005
133 LEGALIZACIJA NESKLADNE GRADNJE
DOZIDAVA IN NADZIDAVA GARAŽE
REKONSTRUKCIJA STREHE
IZDELAVA POSLOVNIH PROSTOROV V DELU MANSARDE
Nataša HAFNER BOŠTJANČIČ, Žabnica-Kranj,  projekt PGD_PZI
– VIII. 2005
132 GRADNJA DVOETAŽNE PARKIRNE GARAŽE OB LIKOZARJEVI CESTI V KRANJU
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PGD
VI.- X. 2005
131 LEGALIZACIJA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE
Vili ROMIH, Bled,  projekt PGD
IV.-IX. 2005
130 LEGALIZACIJA POSLOVNEGA OBJEKTA
Niko SODNIKAR, Kranj,  arhitekturni posnetek obstoječega stanja
VI. 2005
129 RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV IN GRADNJA TREH STANOVANJSKIH HIŠ
Janez ZUPAN, Rado GALE, Vinko GALE, Naklo, projekt PGD
I.- VI. 2005
128 LEGALIZACIJA OBJEKTOV VRTNARIJE V KOMPLEKSU BRDO PRI KRANJU  → VEČ
JGZ BRDO, PROTOKOLARNE STORITVE RS, Kranj,  projekt PID  
VII. 2004 — VI. 2005
127 PODZEMNA PARKIRNA HIŠA POLEG KINA CENTER – BLEIWEISOVA KRANJ
MESTNA OBČINA KRANJ, Kranj,  projekt idejno programska zasnova IDZ
VI. 2005
126 RUŠITEV POMOŽNEGA OBJEKTA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Cvetka POTOČNIK in Slavko NOVAK, Pševo-Kranj, projekt PGD
– XI. 2005
125 LEGALIZACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA  IN GARAŽE
Alojz URBANC, Goriče-Golnik,  projekt PGD
VII. 2004-
II. 2005
124 RUŠENJE OBJEKTA DOMA JLA IN GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA  → VEČ
(I. FAZA – KLETNI DEL–TROETAŽNA PARKIRNA HIŠA)
IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PID
II. 2005
123 GARAŽNO PARKIRNA HIŠA LESCE
OBČINA RADOVLJICA, Radovljica, projekt IDZ
– II. 2005
122 GRADNJA NOVEGA OBJEKTA – LEGALIZACIJA S POGOJI SANACIJE
Božo in Marija MARKUN, Bohinjska Češnjica-Bohinj,  projekt PGD
XII. 2004 –
I. 2005
121 REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠE
Zoran KRČIČ, Kranj,  projekt IDP
V.-XI. 2004
120 STANOVANJSKA HIŠA LIKOZAR
Franc LIKOZAR, Srednja vas-Golnik, projekt IDZ
X. 2004
119 GRADNJA NADOMESTNE STANOVANJSKE HIŠE
Alja ŽMAVC, Bobovek-Kranj,  projekt PGD/PZI
VIII.- IX. 2004
118 POZIDAVA ZEMLJIŠČA S STANOVANJSKIMI OBJEKTI
Alojz OVSENIK,  Stražišče-Kranj,  projekt IDZ
 VIII. 2004
117 GRADNJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
GRADBINEC GIP d.o.o., Orehek-Kranj, projekt PGD_PZI_PID sodelovanje
IV. 2003-
VIII. 2004
116 POKOPALIŠČE MAVČIČE – UREDITEV PROSTORA PRED MRLIŠKO VEŽICO
MESTNA OBČINA KRANJ, Mavčiče-Kranj, ureditveni načrt
VI. 2004
115 NADOMESTNA GRADNJA – PRIZIDEK K POSLOVNEMU OBJEKTU
Marija in Franc JUGOVIC, Zgornje Bitnje-Kranj, 
arhitekturni posnetek, projekt IDP 
– V. 2004
114 REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTA
Matjaž KUHAR, PECKER d.o.o., Orehek-Kranj, projekt IDZ
V. 2004
113 LEGALIZACIJA MEHANIČNE DELAVNICE S STANOVANJEM
Jože TRILAR, Drulovka-Kranj,  projekt PID
– IV. 2004
112 GRADNJA KOMPLEKSA SREDNJE BIOTEHNIŠKE ŠOLE KRANJ –
– OBJEKT ŠPORNTNA DVORANA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT – LJUBLJANA, Strahinj-Kranj,  projekt PGD_PZI, sodelovanje pri projektu
XI. 2003-
 IV. 2004
111 GRADNJA KOMPLEKSA SREDNJE BIOTEHNIŠKE ŠOLE KRANJ – OBJEKT ŠOLA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT – LJUBLJANA, Strahinj-Kranj,  projekt PGD_PZI,  sodelovanje pri projektu
XI. 2003 –
III. 2004
110 GRADNJA BIVALNEGA OBJEKTA
Silva SEKNE ČESEN, Zgornji Brnik-Cerklje,  projekt IDP
– II. 2004
109 AVTOSALON FLAR (FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO)
ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d. KRANJ, idejno programska zasnova IDZ
– XII. 2003
108 POSLOVNI OBJEKT – KNJIŽNICA  
IC DOM d.o.o. KRANJ, projekt  IDZ   
XII. 2003
107 LEGALIZACIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
EROS d.o.o., Ljubljana,  projekt PGD
XI. 2003
106 GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA – ŠIVANJE DELOVNIH OBLEK, SKLADIŠČE IN PISARNE
Marjetka ŽAGAR, Domžale,  projekt IDZ
X. 2003
105 POSLOVNI OBJEKT – DAVČNA UPRAVA  
IC DOM d.o.o. KRANJ, projekt  IDZ   
V.-X. 2003
104 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI
Franc TOPORŠ, Kokrica-Kranj,  projekt PGD_PZI
III.- V. 2003
103 GRADNJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
GRADBINEC GIP d.o.o., Orehek-Kranj, projekt PZI, izdelava detajlov, izdelava prodajnih prospektov
VII. 2003
102 POSLOVNI OBJEKT
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  projekt PEL
IV. 2003
101 POSLOVNI OBJEKT
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  projekt PID
– IV. 2003
100 POSLOVNI OBJEKT – GRADBINEC
IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PEL
III. 2003
99 POSLOVNI OBJEKT – GRADBINEC
IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PID
III. 2003
98 GRADNJA NADOMESTNIH OBJEKTOV, POSLOVNO DELAVNIŠKI IN SKLADIŠČNO POSLOVNI S STANOVANJI
BAUIMEX d.o.o. KRANJ,  projekt PGD_PZI
II.-V. 2003
97 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKT
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PID
– XII. 2002
96 RUŠENJE OBJEKTA DOMA JLA IN GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA
(I. FAZA – KLETNI DEL–TROETAŽNA PARKIRNA HIŠA)
IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PGD_PZI
– XI. 2002
95 PRIZIDEK OSNOVNE ŠOLE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE IN DVORANE ZA KULTURNO DEJAVNOST
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,  projekt PID
VIII. 2002
94 NAKUPOVALNI CENTER PRIMSKOVO KRANJ
projekt IDZ
VII. 2002
93 GRADNJA POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA
ISKRA IMPULS d.o.o. KRANJ,  projekt PID
 VII. 2003
92 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
Divna BRKIČ HENDRICKX, Bitnje-Kranj,  projekt PGD
V.- VII. 2002
91 VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
Občina ŠENČUR,  projekt PID
– VII. 2002
90 OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ IN VEČNAMENSKA DVORANA
Občina TRŽIČ, projekt PID
– VI. 2002
89 MEDVODE – OBJEKT TELOVADNICE
OBČINA MEDVODE,  projekt IDZ
VI. 2002
88 PRODAJNO SERVISNI SALON ŠKODA KRANJ
ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d. KRANJ,  projekt PGD_PZI
IX. 2001-
-V. 2002
87 POSLOVNI OBJEKT – TEMELJNI KAMEN
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  delavniški načrt
IV. 2002
86 POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA IN ARHITEKTURNA UREDITEV PODSTREŠJA
Marjan MARINŠEK, Naklo,  projekt PGD
III. 2002 –
– V. 2002
85 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKT
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PZI
– III. 2002
84 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI TRGOVSKO-GOSTINSKEGA OBJEKTA V OBJEKT Z VEČSTANOVANJSKIMI ENOTAMI
EROS d.o.o., Ljubljana,  projekt PID 
– I. 2002
83 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKT
MESTNA OBČINA KRANJ,  arhitekt. posn. obstoj. stanja, projekt PGD/PZI
X. 2001–
V. 2002 
82 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Klemen LIBNIK, Črna na Koroškem, projekt PGD
– XII. 2001
81 GRADNJA NADOMESTNE STANOVANJSKE HIŠE
Mojca POTOČNIK, Primskovo KRANJ,  projekt PGD_PZI
IV.- XI. 2001
80 ADAPTACIJA IN NOVOGRADNJA TRGOVINE S PISARNAMI
MD PINK PANTER, Rado MAJCEN s.p., projekt IDZ
IX. 2002
79 GRADNJA INDIVIDUALNEGA STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN DOVOZNE POTI (Jelovica)
Janja in Marjan LEBAR, Šentvid-Ljubljana, projekt PGD
– XI. 2001
78 NADZIDAVA STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA
Matko GOSTIŠA, Stražišče-Kranj, projekt PGD
– X. 2001
77 GRADNJA POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA
ISKRA IMPULS d.o.o. KRANJ,  projekt PGD_PZI
I.-IX. 2001
76 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE  (Jelovica-zidana)
Mitja PERKO in Nada TADL, Bistrica-Tržič,  projekt PGD
– VII. 2001
75 POSLOVNI OBJEKT KRANJ – DAVČNA UPRAVA
IC DOM d.o.o. KRANJ,  projekt idejno programska zasnova IDZ 
VII. 2001
74 GRADNJA POČITNIŠKE HIŠICE  (montažne)
Pavel VIDE, Zdenska vas-Dobrepolje, projekt PGD
V.- VI. 2001
73 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE  (Jelovica)
Tomaž MARČUN, Žiganja vas-Križe pri Tržiču, projekt PGD
– VI. 2001
72 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Jernej ZUPANČIČ, Šmarca-Kamnik, projekt PGD
– IV. 2001
71 GRADNJA SKLADIŠČ
Milan in Anica KEPIC,  Vopovlje-Cerklje,  projekt PGD_PZI_PID
III. 2001-
V. 2002
70 STANOVANJSKA HIŠA
David ZORMAN, Bela-Preddvor,  projekt PGD_PZI
– I. 2001
69 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE  (Jelovica)
Danko in Darinka BAŠIČ, Tolmin, projekt PGD
– I. 2001
68 PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU KRANJ
Projekt idejno programske zasnove IDZ
– XII. 2000
67 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE IN RUŠITEV OBSTOJEČE
Simon OMEJEC, Breg ob Kokri-Preddvor, projekt PGD
II.-XII. 2000
66 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
BEZNIK, projekt PGD
X.-XI. 2000
65 GRADNJA STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA , PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV   (Jelovica)
Maja ŠPENDAL, Bizovik-Ljubljana, projekt PGD
– X. 2000
64 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Roman BAŠELJ, Ožbolt-Škofja Loka, projekt PGD
VIII.-IX. 2000
63 STANOVANJSKA HIŠA S POSLOVNIM PROSTOROM – PISARNA  (Jelovica)
Sergeja in Tomaž HUMAR,  Stranje-Kamnik,  projekt PGD
– IX. 2000
62 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Blaž KAVČIČ, Forme-Škofja Loka, projekt PGD
VII.-X. 2000
61 MESTNO JEDRO KRANJ – UREDITEV MAISTROVEGA TRGA
MESTNA OBČINA KRANJ, projekt arhitekturne ureditve
VI. 2000
60 MONTAŽNA STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Nataša ŠILIH, Šentilj pod Turjakom-Mislinja,  projekt PGD
V.-VI. 2000
59 STANOVANJSKA HIŠA DEBEVEC
Janez DEBEVEC,  Kranj,  projekt PGD
II.- V. 2000
58 GRADNJA PRIZIDKA OB TRGOVSKEM CENTRU »TC-DOM« NAKLO
MERKUR d.d., Naklo,  projekt PGD_PZI
III.- V. 2000
57 OZNAČEVANJE KRANJA – NATEČAJ – POZICIONIRANJE OGLAŠEVALSKIH TABEL, sodelovanje s firmo Toja Propaganda d.n.o. II. 2000
56 SEJEMSKI RAZSTAVNI PROSTOR LESNINA
LESNINA Ljubljana, načrt postavitve sejemskega razstavnega prostora
II. 2000
55 MONTAŽNA STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Boštjan in Agata ŠMUC,  Krašce-Moravče,  projekt PGD
I.-II. 2000
54 POSLOVNI OBJEKT
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA,  sodelovanje pri projektu PGD
I.-III. 2000
53 MONTAŽNA HIŠA TORKAR  (Jelovica Silva)
TORKAR,  projekt IDZ
I. 2000
52 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)
Filomena KRISTL,  Dol-Ljubljana,  projekt PGD
XII. 1999 –
– I. 2000
51 MONTAŽNA HIŠA ŽIŽEK (Jelovica S 4-40)
Marko ŽIŽEK,  projekt IDZ
XI. 1999
50 MONTAŽNA HIŠA S 4-40  (Jelovica)
Tipski projekt, vnos v računalnik – digitaliziranje projekta
XI. 1999
49 MONTAŽNI POSLOVNI OBJEKT
ADRIA AIRWAYS, Aerodrom-Ljubljana,  projekt idejne zasnove IDZ
XII. 1999
48 ALPETOUR REMONT – POSLOVNI OBJEKT – FASADE
AVPETOUR REMONT Kranj,  načrt obdelave fasade
XII. 1999
47 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA SKLADIŠČ – SILOSOV MOČNIH KRMIL
KŽK – ŠKOFJA LOKA,  projekt PGD
X.1999 –
– II. 2000
46 GRADNJA NADOMESTNEGA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA
Polona KALAN, Kranj, projekt idejno programske zasnove IDZ
X. 1999
45 MONTAŽNA HIŠA VRBICA  (Jelovica S8-40)
Rok VRBICA,  Moše-Medvode,  projekt PGD
X. 1999
44 POSLOVNI OBJEKT S KONCERTNO DVORANO KRANJ
ISKRA COMMERCE TRGOVINA d.o.o., Idejno programska zasnova IDZ
 X.-XII. 1999
43 MERKUR – SKLADIŠČNA HALA LESCE
MERKUR d.d. NAKLO, projekt PGD
IX.-X.. 1999
42 ADAPTACIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI VOJAŠNICE ŠKOFJA LOKA II. FAZA, CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,  projekt PGD
– IX. 1999
41 VOJAŠNICA ŠKOFJA LOKA – REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI V POSLOVNI OBJEKT SOCIALNEGA SKRBSTVA
OBČINA ŠKOFJA LOKA,  sodelovanje pri projektu PGD_PZI
VII. 1999
40 POSLOVNI OBJEKT
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA,  sodelovanje pri projektu IDZ
VII. 1999
39 INDIVIDUALNA STANOVANJSKA MONTAŽNA HIŠA »DRAGA« (Jelovica)
Nevenka LAPČEVIČ, Jesenice, projekt PGD
– VII. 1999
38 POSLOVNI OBJEKT
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  idejni projekt – vizualizacija umestitve v prostor – fotomontaža
V. 1999
37 MONTAŽNA HIŠA DRAGA (Jelovica)
Tipski projekt, vnos v računalnik – digitaliziranje projekta
V. 1999
36 OBJEKT VOJAŠNICE STANETA ŽAGARJA KRANJ, REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA
VOJAŠNICA STANETA ŽAGARJA KRANJ,  projekt arhitekture PGD
IV.-V. 1999

PROJEKTI V PODJETJU »TEKTON d.o.o. KRANJ«
Aleš ŠELIGO u.d.i.a. samostojni ustvarjalec na področju kulture 

35 REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTA STIL INŽENIRING
STIL INŽENIRING d.o.o., Dobrunje-Ljubljana,  projekt PGD_PZI 
II. – IV. 1999
34 ŠPORTNI STADION KRANJ – PROJEKT SANACIJE ODVODNJAVANJA IN KANALIZACIJE TER ZAŠČITA OSNOVNE KONSTRUKCIJE
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PZI
I. – II. 1999
33 HIŠA ZEČEVIČ
Milan ZEČEVIĆ, Tržič, projekt arhitekture IDP
I. 1999
32 EMONSKA KLET – PIVNICA
EMONSKA KLET, Ljubljana, projekt notranje opreme
– XII. 1998
31 PIZZERIA – PROJEKT NOTRANJE OPREME
Zoran ANŽIČ, Cerklje, projekt notranje opreme
1998
30 FOKUS KRANJ – GOSTINSKI LOKAL
Metod ŠENK, Kranj,  projekt notranje opreme,  projekt PGD
 X. 1998
29 STANOVANJSKA HIŠA BLEIWEISS
BLEIWEISS, projekt IDP
X. 1998
28 EMONSKA KLET – PIVNICA
EMONSKA KLET, Ljubljana, programsko arhitekturna shema prenove
X. 1998
27 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVEC
JEKOVEC, Kranj, notranja oprema jedilnice
X. 1998
26 FOKUS KRANJ – GOSTINSKI LOKAL
Metod ŠENK, Kranj,  projekt notranje opreme,  idejni projekt 
IX. 1998
25 STANOVANJSKA HIŠA ROPRET
ROPRET, Šenčur, projekt arhitekture PGD
1998
24 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKAL
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt notranje opreme PGD/PZI
VII. 1998
23 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKAL
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt notranje opreme, idejni projekt
VI. 1998
22 KATALOG TIPSKIH HIŠ – LIST KATALOGA PRIMERA TIPSKE HIŠE
Grafični prikaz tlorisov, prerezov in fasade, mer in površin
VI. 1998
21 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKAL
MESTNA OBČINA KRANJ,  idejno prezentacijski projekt
VI. 1998
20 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI TIČAR
Matjaž TIČAR,  Preddvor,  projekt arhitekture PGD
V. 1998
19 STENSKI PANO, KULISA ZA TISKOVNE KONFERENCE
Stranka SDS,  parlament Ljubljana,  grafična zasnova in izvedbeni projekt
IV. – V. 1998
18 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI CILKA ŠEST
Cilka ŠEST, Orehek-Kranj,  projekt arhitekture PGD
III. – IV. 1998
17 ŠPORTNI STADION KRANJ – PROJEKT SANACIJE ODVODNJAVANJA IN KANALIZACIJE TER ZAŠČITA OSNOVNE KONSTRUKCIJE
MESTNA OBČINA KRANJ,  idejni projekt
XII. 1997 –
– I. 1998
16 NOTRANJA OPREMA TURISTIČNE AGENCIJE
TURISTIČNA AGENCIJA PELIKAN,  Kranj,  projekt notranje opreme
I. 1998
15 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVEC
JEKOVEC, Kranj, notranja oprema predsobe
XII. 1997
14 BLEIWEISSOV TRG
MESTNA OBČINA KRANJ,  projekt urbanistične ureditve
XI. 1997
13 GORENJSKA BANKA – EKSPOZITURE JESENICE IN ŠKOFJA LOKA
Natečajni idejni projekt notranje opreme
XI.-XII. 1997
12 VINO PIVO KRANJ
Arhitekturni posnetek obstoječega stanja nadstropja
IX. 1997
11 ZLATARNA RANGUS, Kranj
Projekt notranje opreme
IX.-XI. 1997
10 KATALOG TIPSKIH HIŠ – LIST KATALOGA PRIMERA TIPSKE HIŠE
Grafični prikaz tlorisov, prerezov in fasade, mer in površin
VII. 1997
9 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVEC
JEKOVEC, Kranj, notranja oprema kopalnice
VI.-IX. 1997
8 STANOVANJSKA OPREMA NA GOSPOSVETSKI KRANJ
Kranj, notranja oprema kuhinje in spalnice s tušem
VI. 1997
7 MONTAŽNA HIŠA JELOVICA
Prireditev tipskega projekta – idejni načrt
VI. 1997
6 GOSTINSKI LOKAL – PUB SLAVNIK
Đevo KERIĆ, Ljubljana,  projekt notranje opreme
V.-VI. 1997

PROJEKTI V BIROJU ERJAVEC TRSTENIK   

5 FRIZERSKO PEDIKERSKI LOKAL DUK – NOTRANJA OPREMA
DUK-DOM UPOKOJENCEV KRANJ, projekt notranje opreme
XII. 1996 –
– I. 1997
4 STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT DANILOVIČ
Danilovič, idejni projekt, sodelovanje pri projektu
XII. 1996
3 ZASTEKLITEV VRTNE LOPE Z DETAJLI
Načrt za izvedbo
XI. 1996
2 ŽELEZARNA JESENICE – INDUSTRIJSKA HALA – IZMERA OBJEKTA IN ARHITEKTURNI POSNETEK, Jesenice, sodelovanje pri projektu XI. 1996
1 NOTRANJA OPREMA GALERIJE KLEMENČIČ
KLEMENČIČ, izvedbeni načrt vitrine, tv omarice in mize
XI. 1996

ZAPOSLITEV V PODJETJU JELOVICA ŠKOFJA LOKA MONTAŽNI OBJEKTI – ODDELEK ZA TEHNOLOGIJO IN RAZVOJ   

Delo na področju uvajanja standardov kakovosti ISO-9001 v celotnem proizvodnem procesu montažnih hiš od nabave materialov do prodaje in nadaljne sledljivosti izdelkov. Katalogiziranje celotnih detajlov in sestavnih elementov montažnih hiš malostenskega in velikostenskega sistema. II. 1995 –
– X. 1996

ZAPOSLITEV V PODJETJU ISKRA KIBERNETIKA V ODDELKU RTS – RAZVOJNO TEHNOLOŠKI CENTER – ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE   

Delo na področju industrijskega in grafičnega oblikovanja. Računalniško delovno mesto – zasnova računalniške mize z ergonomskimi delovnimi prilagoditvami – diplomska naloga – izdelava prototipa. Pripravniška naloga – oblikovanje namiznega grafoskopa z izdelavo serije skic idejne zasnove kot pripravniške naloge. Sodelovanje pri oblikovanju ultrazvočnega defektoskopa, označevalnih informacijskih panojev, zasnovah in postavitvah sejemskih razstavnih prostorov, sodelovanje pri oblikovanju stenskih ur, grafično oblikovanje celostne podobe komercialnih prospektov podjetja, oblikovanje logotipov podjetij.  VI. 1986 –
– XII. 1990