pristop

Varnost

nravnost

vzajemnost

dostopnost

Delo v številkah

Petnajstletno projektiranje objektov v različnih delovnih organizacijah, od leta 2009 pa samostojno. Okoli 220 izvedenih projektov za različne vrste objektov, 

enodružinskih stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov, javnih, poslovnih, trgovskih, šolskih, športnih in drugih vrst objektov. 

od
projektno delo
+
samostojnih Projektov
+
projektov v sodelovanju
+
projektov skupaj

Ključni referenčni objekti

STORITVE

 • Izdelava projektov arhitekture od idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekta za izvedbo (PZI), projekta izvedenih del (PID), projekta za etažne lastnike (PEL);
 • Poleg projektiranja novih objektov nudim tudi projekte objektov dozidav, prizidav, nadzidav, rekonstrukcij in prenov obstoječih objektov ter legalizacije nelegalnih gradenj;
 • Izdelava projektov za gradnjo vseh vrst objektov, stanovanjskih kot so enodružinske hiše, večstanovanjskih objektov, javnih objektov, poslovnih, športnih, kulturnih, izobraževalnih objektov;
 • Izdelava urbanističnih delov projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja z umestitvijo v prostor ter pridobitvijo vseh soglasij in v končni fazi pridobitvijo gradbenega dovoljenja;
 • Vizije in usmeritve na področju projektiranja:
 • V skladu z usmeritvijo družbe v racionalno rabo energije, poudarek na projektiranju pasivnih in nizkoenergijskih hiš ter na rabi ekoloških in naravnih materialov. Izkoriščanje naravnih virov energije kot so sončna energija, uporaba toplotnih virov iz okolice (iz vode, zraka, zemlje). Poudarek na bivanju v zdravem bivalnem okolju;
 • Projektiranje notranje opreme za stanovanja, lokale storitvenih dejavnosti, gostninske lokale, poslovne prostore, idr.

načrtujemo in gradimo

V skladu z načeli in odnosom do danega okolja.
ARHITEKT Viktor Švab
U.d.i.a | ZAPS št: 1089 A

opišite svoj projekt

Kontakt

  Deteljica 3
  4290 TRŽIČ

  T: 04/ 5961 484
  M: 031 575 290

  vito.svab(at)gmail.com

  This Post Has 21 Comments

  Comments are closed.